Polityka cookies

Polityka cookies

POLITYKA  COOKIES SERWISU 27wear.pl

PDF

 I.DEFINICJE

 

Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Serwisu www. 27wear.pl, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

 

II.INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych i stosowania cookies w ramach Serwisu 27wear.pl przez Usługi handlowe Natalia Zając ul. Baczyńskiego 7, 59-100 Polkowice, NIP: 5020115068, , +48 530730562 e-mail: sklep@27wear.pl, jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników.

1.     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawach krajowych oraz krajowych aktach wykonawczych.[WS1] 

 1.      Jeżeli siedziba lub miejsce zamieszkania Użytkownika znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik taki wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Usługodawcy z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej  dla celów wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2.      Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jest zgoda Użytkownika wyrażona dobrowolnie i poprzedzona poinformowaniem Użytkownika o treści jego praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 3.      Zgodnie z regulacjami prawnymi o ochronie danych osobowych Usługodawca zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Usługodawcy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4.      Serwis 27wear. pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b)  poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka"),

c)  poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu 27wear.pl

 1.      Przekazywanie informacji o Użytkownikach podmiotom trzecim odbywać się będzie za wiedzą i zgodą Użytkownika[WS2] .
 2.      Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w okresie w jakim Użytkownik Serwisu będzie posiadał w Serwisie aktywne Konto Użytkownika, chyba że inne terminy wynikają z przepisów szczególnych. Po zakończeniu korzystania z Usługi Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem danych:

a)  koniecznych do rozliczenia Usług;

b)  wymaganych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu lub oferowanych w ramach Serwisu Usług;

c)  dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy, których wymóg przetwarzania spoczywa na Usługodawcy na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

III.INFORMACJE W FORMULARZACH

 

 1.      Usługodawca zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2.      Usługodawca może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3.      Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika, chyba że poniżej określono inaczej.
 4.      Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi rejestracji Konta lub zamówienia.
 5.      Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na stronach Serwisu citrusicebutik.pl dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Usługodawcę nie podlegają „Polityce Prywatności”. 

 

IV.INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 

 1.      Serwisu citrusicebutik.pl korzysta z plików cookies.
 2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu citrusicebutik.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu citrusicebutik.pl określony w dziale II ust. 1 powyżej.
 4.      Usługodawca wykorzystuje w Serwisie następujące rodzaje plików cookies:

a)  tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;

b)  stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;

c)  statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie;

d)  funkcjonalne, umożliwiające personalizację witryny w stosunku do Użytkownika;

e)  reklamowe, umożliwiające dostarczenie użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;

f)   niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad uwierzytelniania.

 1.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)  optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;

b)  poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Serwisie;

c)  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu citrusicebutik.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

d)  utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu citrusicebutik.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;

e)  określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1.      W ramach Serwisu citrusicebutik.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 3.      Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu 27wear.pl
 5.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem 27wear.pl reklamodawców oraz partnerów.
 6.    Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu 27wear.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7.    W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 V.LOGI SERWERA

 

 1.      Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem citrusicebutik.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2.      Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)  czas nadejścia zlecenia lub zapytania,

b)  czas wysłania odpowiedzi,

c)  nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e)  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do stron Serwisu 27wear.pl nastąpiło przez odnośnik,

f)   informacje o przeglądarce Użytkownika,

g)  informacje o adresie IP.

 1.      Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2.      Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VI.UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 

 1.      Dane Użytkownika podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2.      Usługodawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis citrusicebutik.pl upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3.      Usługodawca może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Usługodawcy w ramach Serwisu 27wear.pl W takim przypadku Użytkownicy zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VII.ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1.      Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, dlatego
  wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Użytkownikiem, a serwerem jest szyfrowane
  . Dzięki temu Użytkownicy nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
 2.      Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Serwis może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych. Usługodawca zobowiązuje się dochować niezbędnej staranności, by Użytkownicy mieli świadomość w zakresie podmiotu odpowiedzialnego za świadczone Usługi, w razie przenoszenia na inną stronę, nienależącą do Usługodawcy.
 3.      Usługodawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

a)     utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

b)     wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do nich osób nieupoważnionych;

c)     przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

d)     zachowuje poufność danych osobowych.

 1.      Przetwarzane przez Usługodawcę dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

       VIII.ZMIANA, POPRAWIANIE, USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1.      Usługodawca zapewnia Użytkownikom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie części lub całości jego danych osobowych w dowolnym momencie.
 2.      Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Użytkownika lub na żądanie Użytkownika skierowane do Usługodawcy.
 3.      Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, jest uprawniony do uzyskania od Usługodawcy potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych przez Usługodawcę, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania danych, o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania jej danych osobowych.
 4.      Usługodawca dostarczy na żądanie Użytkownika kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 5.      Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia jego danych („prawo do bycia zapomnianym”), a na Usługodawcy ciąży obowiązek ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji gdy:

a)  dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

b)  Użytkownik cofnął zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie jego danych,

c)  Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,

d)  dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem,

e)  usunięcie danych osobowych Użytkownika wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa.

Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Usługodawcy wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Usługodawca może odmówić w szczególności usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył warunki korzystania z Serwisu, Usługi, lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Użytkownika są Usługodawcy niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 1.      Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych  w przypadkach gdy kwestionuje on prawidłowość przetwarzanych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Usługodawca sprzeciwia się usunięciu danych, Usługodawca nie potrzebuje już danych Użytkownika, jednakże są one potrzebne celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania.
 2.      Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, a Usługodawcy nie wolno już przetwarzać jego danych osobowych, chyba, ze wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania.
 3.      Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, na Usługodawcy ciąży wówczas obowiązek udostepnienia danych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo przesłać pozyskane w ten sposób dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Usługodawcy zgodnie z warunkami Rozporządzenia.
 4.      W celu realizacji praw opisanych powyżej Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@27wear.pl
 5.    Usługodawca jest upoważniony do usunięcia nazwiska, adresów oraz wszelkich danych użytkownika ze swojego systemu, jak i całego konta Użytkownika, jeśli wiadomości e-mail lub pisma będą wracać z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat zmarł”, „nie odebrano/ nie przyjęto”, „nieznany” lub podobną, a także w przypadku gdy Użytkownik nie odpowiada na wiadomości mailowe Usługodawcy. Usunięcie danych następuje w sposób uniemożliwiający naruszenie ochrony danych osobowych Użytkownika. Usługodawca ma jednak prawo do dalszego przetwarzania danych wymaganych w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Usługodawcy wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych
 6.    Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z Usługodawcą e‑mail: sklep@27wear.pl

 

IX.ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 

 1.      Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu citrusicebutik.pl
 2.      W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3.   Internet Explorer
 4.   Chrome
 5.   Safari
 6.   Firefox
 7.   Opera
 8.    Android
 9.   Safari (iOS)
 10.   Windows Phone
 11. Blackberry